1. Identiteit van de Ondernemer

 • Naam: Vitaminalia bv
 • Adres: Broekstraat 78a, 9220 Hamme
 • E-mailadres: [email protected]
 • BTW-identificatienummer: BE 0733.723.044

2. Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Vitaminalia en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Vitaminalia en de consument.

3. Aanbod

 • Alle voedingssupplementen worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven, maar worden enkel meegedeeld ten titel van inlichting zonder enige verbintenis.
 • Elk aanbod bevat voldoende informatie, zodat het voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

4. Prijzen en Betalingen

 • De vermelde prijzen van producten zijn inclusief BTW.
 • Verzendkosten worden duidelijk gecommuniceerd op het moment van de bestelling.
 • Betaling kan geschieden op de door Vitaminalia aangeboden methoden.
 • Facturen zijn contant betaalbaar, uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, op de bankrekening van Vitaminalia bv.

5. Levering

 • Vitaminalia streeft ernaar om bestellingen binnen 5 werkdagen te bezorgen. De koper kan zich echter niet beroepen op een vertraging in de levering om de bestelling te annuleren of om enige schadevergoeding te eisen.
 • Indien de bezorging vertraging ondervindt, ontvangt de consument hiervan zo spoedig mogelijk bericht.
 • De koper verbind zich er toe om gedeeltelijke leveringen te aanvaarden.

6. Herroepingsrecht

 • De consument heeft het recht om binnen 14 dagen, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te herroepen. Na herroepen heb je nog 14 dagen om de onaangebroken producten te retourneren. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van jouw huis naar ons magazijn zijn voor eigen rekening. Het retouradres is:
  • Vitaminalia bv, Broekstraat 78A, 9220 Hamme, België
 • Om gebruik te maken van je herroepingsrecht kan je een mail sturen naar [email protected] met de aankondiging van de retourzending en met de bankgegevens. U ontvangt het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen nadat wij de goederen in goede orde terug ontvangen hebben. 
 • De consument zal zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking tijdens de bedenktijd. Geopende verpakkingen kunnen niet terug gestuurd worden noch vergoed worden.

7. Klachtenregeling

 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 10 werkdagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Vitaminalia mits aangetekend schrijven. Eens die termijn verstreken is , is er een onweerlegbaar vermoeden dat de goederen aanvaard worden.
 • Indien de klachten gegrond zijn, zal Vitaminalia bv naar eigen keuze, hetzij een schadevergoeding betalen van maximaal het factuurbedrag van de geprotesteerde goederen. Hetzij deze geprotesteerde goederen vervangen. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot vervanging van de hoeveelheid gebrekkige goederen of het gefactureerde bedrag. In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor gevolgschade.

8. Privacybeleid

 • Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt, conform ons privacybeleid en in overeenstemming met de geldende wetgeving.

9. Aanvullende of Afwijkende Bepalingen

 • Aanvullende bepalingen of bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden mogen niet in het nadeel van de consument zijn en dienen schriftelijk vastgelegd te worden.

10. Toepasselijk Recht

Elk geschil tussen partijen zal worden gebracht voor de Rechtbanken van Dendermonde die uitsluitend bevoegd zijn. Het Belgisch recht zal van toepassing zijn. De verkoper (wij) kan echter tevens de rechtsvordering aanhangig maken voor de Rechtbank van de woonplaats van de debiteur.

Search for products (0)

Back to Top
Product has been added to your cart