De impact van een gezonde darmflora

Als we bij paarden spreken over een gezonde spijsvertering gaat het vaak over een goede maag gezondheid. Uiteraard is een goede maaggezondheid, en vooral het voorkomen van maagzweren, erg belangrijk. Maar een goede gezondheid van de blinde darm (caecum) en dikke darm (colon) is zeker even belangrijk. Recent Frans onderzoek heeft voor het eerst een relatie kunnen aantonen tussen de microflora in de darmen en de prestaties van endurance-paarden.

 

De blinde en dikke darm maken samen ruim 60% van het volume van het spijsverteringskanaal van het paard uit. In de blinde en dikke darm leven miljarden micro-organismen zoals bacteriën, protozoa en gisten (de zogenaamde darmflora of microflora). Deze micro-organismen gaan koolhydraten (vooral de vezel-fractie uit het voeder) fermenteren en omzetten in vluchtige vetzuren. Deze vetzuren worden door de darmwand opgenomen en vormen een zeer belangrijke energiebron voor het paard, 50 tot 80% van de energie die een paard beschikbaar heeft komt van deze vluchtige vetzuren. Hieruit blijkt dus al dat het erg belangrijk is om de microflora in de darmen van het paard gezond te houden. Zonder gezonde microflora komt immers de energievoorziening van het paard in het gedrang.

 

Dit is ook een van de redenen waarom veel ruwvoeder belangrijk is, ruwvoeder vormt immers een belangrijke voedingsbodem voor de microflora in de darmen. Daarnaast worden grote porties zetmeel best vermeden. Als de hoeveelheid zetmeel te groot wordt is de verteringscapaciteit voor zetmeel in de dunne darm ontoereikend waardoor er teveel onverteerd zetmeel in de dikke darm kan terecht komen. Teveel zetmeel in de dikke darm stimuleert de groei van melkzuur producerende bacteriën, dit kan leiden tot verzuring van de dikke darm waarbij de gunstige darmbacteriën worden afgedood. Het is dan ook aangeraden om paarden steeds te voorzien van vezelrijk (ruw)voeder. En de krachtvoedergift zoveel mogelijk te spreiden in kleine porties zodat de spijsvertering en de darmflora niet ontregeld raakt.

 

Er blijkt echter nog een andere reden waarom een gezonde microflora belangrijk is voor het energiemetabolisme van het paard. Franse onderzoekers hebben bij 20 endurance paarden, die op hoog niveau presteerden, bloedstaalnames gedaan voor en na een wedstrijd. Ook meststalen werden voor de wedstrijd genomen om de darmflora van de paarden te analyseren. Kort samengevat bleek uit deze studie dat de microben in de darm, via de vorming van bepaalde stoffen die in het bloed worden opgenomen, het energiemetabolisme in de spieren van de paarden kunnen beïnvloeden en op die manier een invloed hebben op de uithouding van deze endurance paarden.

 

Het blijkt dus dat de microbiota in de blinde en dikke darm van het paard op verschillende manieren invloed heeft op de energievoorziening en -benutting van paarden.

 

Naast voldoende goed kwalitatief vezelrijk voer kunnen ook bepaalde pre- en probiotica bijdragen aan een gezonde darmflora.

 

Aarzel niet om ons te contacteren indien u vragen heeft naar aanleiding van dit artikel.

 

Referenties:

Understanding the Holobiont: Crosstalk Between Gut Microbiota and Mitochondria During Long Exercise in Horse, Frontiers in molecular Biosciences, Mach et al. (2021)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *