Elektrolyten, noodzaak of niet?

Elektrolyten spelen een belangrijke rol in de hydratatie en cel-functie van paarden. Ze zijn dan ook cruciaal in het rantsoen van onze paarden. In ruwvoeder en krachtvoeder zijn echter al verschillende elektrolyten aanwezig, is het dan nog nodig om (veel) extra elektrolyten aan het paard te verstrekken? We lichten graag de functies van elektrolyten toe en wanneer het zinvol kan zijn om elektrolyten bij te geven.

Het paardenlichaam bestaat voor ongeveer 2/3 uit vloeistoffen. Water is hierin de belangrijkste molecule maar naast water vormen (opgeloste) elektrolyten een belangrijke component van de lichaamsvloeistoffen van het paard. Deze elektrolyten omvatten de mineralen natrium, kalium, chloor, calcium, magnesium en bicarbonaat. Deze mineralen zijn betrokken bij de vochtbalans en hydratatie en overdracht van prikkels in het zenuwstelsel.

Het meeste gekende elektrolyt is wellicht natrium dat je in gewoon keukenzout vindt. Keukenzout is een verbinding van natrium en chloor. Een ander veel voorkomend elektrolyt is kalium. Kalium is echter in grote hoeveelheden aanwezig in de klassieke rantsoenen. Zo is gras en hooi erg rijk aan kalium maar arm aan natrium. De nieren van het paard zijn er dan ook op gericht om erg zuinig met natrium om te springen door het uit het bloed en de urine te filteren terwijl (de overmaat aan) kalium actief wordt uitgescheiden.

De meeste paarden kunnen hun elektrolyten voldoende aanvullen uit een normaal voedingsschema met hooi en krachtvoeder, eventueel aangevuld met een zoutsteen. Paarden die erg veel zweet verliezen, zoals endurance paarden bij hoge temperaturen, kunnen soms onvoldoende elektrolyten uit een klassiek rantsoen halen. Endurancepaarden, net als renpaarden en eventingpaarden kunnen baat hebben bij extra elektrolyten supplementatie.

Een eenvoudige oplossing is om 1 tot 2 volle eetlepels zout (natriumchloride) aan het krachtvoeder toe te voegen (2x per dag). Hiermee kan je de belangrijkste (eventuele) tekorten al aanvullen. Onderzoeken met endurance paarden hebben aangetoond dat het toedienen van elektrolyten niet onmiddellijk leidt tot betere prestatie tijdens de inspanning. Wel gaan paarden die elektrolyten hebben gekregen meer water drinken tijdens en na de inspanning en lijken beter te recupereren.

Uit studies blijkt ook dat je elektrolyten kan oversupplementeren wat resulteert in te hoge natrium en chloorwaarden in het bloed. Het wordt dan ook aanbevolen om niet meer dan 40% van het verwacht verlies aan elektrolyten tijdens de inspanning extra te supplementeren. De resterende 60% die het paard verloren heeft zal het paard kunnen recupereren uit zijn normale voeding.

Enkele praktische tips:
– Indien u overweegt om uw paard elektrolyten bij te geven is het aanbevolen om dit reeds thuis voor de wedstrijd te starten zodat uw paard dit gewoon is.
– Zorg er ook voor dat er steeds fris en zuiver drinkwater beschikbaar is. Als u elektrolyten via het drinkwater wilt verstrekken is het belangrijk om steeds een tweede emmer met zuiver water, zonder elektrolyten, te voorzien.
– Aan paarden gewoon maken om zout water te drinken is eveneens zinvol om de totale wateropname te doen stijgen. Als paarden isotoon water (water met dezelfde zout concentratie als in het bloed) drinken zal dit de totale wateropname stimuleren waardoor het lichaamsgewicht beter op pijl blijft en de recuperatie bevorderd wordt. Zoals hierboven reeds
aangehaald is het wel van belang om naast het water met elektrolyten ook steeds zuiver water ter beschikking te stellen.
– Paarden die minder dan 2 uur intensief werken, of werken in koele omstandigheden en weinig zweten, hebben weinig of geen behoefte aan extra elektrolyten supplementatie.

In geval van vragen naar aanleiding van dit artikel kan u ons steeds contacteren.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *